Μαθαίνω Γερμανικά

Γράφτηκε από τον/την Ευτυχία Πώποτα on .

1000 και ένας λόγος για να μάθετε Γερμανικά

Οι ανάγκες του σημερινού μαθητή, φοιτητή, εργαζόμενου για συσσώρευση γνώσεων, σε συνδυασμό με τις τεράστιες πιέσεις που αυτός υφίσταται απο παντού δημιουργούν την ανάγκη για μια αυστηρή επιλογή.

Η Γερμανική Γλώσσα αποτελεί σήμερα και πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον, σημείο αναφοράς για τις απαιτήσεις που διαμορφώνει η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Το Φροντιστήριο μας με γνώμονα τα παραπάνω και στηριγμένα σε ειδικευμένο προσωπικό και σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας αποτελούν εδώ και χρόνια σημεία αναφοράς στη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας.

Η μακρόχρονη και αποδεδειγμένη επιτυχία μας που ξεπερνά στις εξετάσεις το ποσοστό του 94% οφείλεται:

-Στους ειδικούς επαγγελματίες καθηγητές

-Στα σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούμε και τις αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόζουμε.

-Στην ειδική, κατά περίπτωση αντιμετώπιση αναγκών γλωσσομάθειας μαθητών, φοιτητών και εμηλίκων.

-Λειτουργούν τμήματα γερμανικής γλώσας για όλα τα επίπεδα & για κάθε βαθμίδα (παιδικά , μαθητικά , ενηλίκων)

Δική σας δέσμευση η προσπάθειεα, δική μας δέσμευση η εγγύηση της επιτυχίας!

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate