Διαγωνισμοί Project

Κάθε μήνα, όλα τα τμήματα σε όλες τις γλώσσες ( Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) θα συμμετέχουν σε διαγωνισμό ομαδικής εργασίας καλλιεργώντας αρετές όπως: συνεργασία, επικοινωνία, συμμετοχή, ομαδικότητα, κοινωνικότητα.

Τα θέματα αντλούνται απο τη μηνιαία ύλη της κάθε τάξης και οι εργασίες εκτίθενται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και στη σελίδα μας στο facebook.

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate