Εξωσχολικές δραστηριότητες

Τα κέντρα ξένων γλωσσών Planet διοργανώνουν κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές, περιπάτους, ξεναγήσεις που στόχο έχουν τη συμμετοχή των μαθητών μας σε προγράμματα εναλλακτικής εκπαίδευσης. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να βρεθούμε εκτός τάξης, να διασκεδάσουμε με τους μαθητές και να μάθουμε για το περιβάλλον, τη φύση,τα ζώα, την οικολογία και έτσι να εξελιχθούμε κοινωνικά και πνευματικά.

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate