Σχολή γονέων

Γράφτηκε από τον/την Ευτυχία Πώποτα on .

Στα κέντρα ξένων γλωσσών Planet αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο των γονέων και στεκόμαστε δίπλα τους προσκαλώντας τους να συμμετέχουν στη σχολή γονέων που στόχο έχει την εκπαίδευση και προσωπική τους ανέλιξη. Τα σεμινάρια αυτά είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους γονείς των μαθητών μας και οι ομιλητές είναι καταξιωμένοι ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί παιδαγωγοί. Οι γονείς με αυτό τον τρόπο έχουν έναν επιπλέον τρόπο ψυχολογικής στήριξης και ενημερόνωνται σχετικά με θέματα όπως:

  • Σχέση γονέα - παιδιού
  • Σωστοί τρόποι μελέτης
  • Τεχνικές για υψηλότερη σχολική επίδοση
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Εφηβεία
  • Συναισθηματική νοημοσύνη

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate