Ανοιχτά μαθήματα

Τα σχολεία μας κάθε χρόνο διοργανώνουν ανοιχτά μαθήματα που ενθουσιάζουν τους μικρούς μας μαθητές και τους δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάζουν ένα δείγμα του μεγάλου όγκου του λεξιλογίου και της γραμματικής που έχουν διδαχθεί.

Τα μικρά μας αυτά θεατρικά έχουν ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία γιατι αρπάζουμε την ευκαιρία να περνάμε στα παιδιά μηνύματα αγάπης, αλληλεγγύης αλλά και περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης.

Οι μαθητές μας ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους, επικοινωνούν και εκφράζονται παράγοντας την ξένη γλώσσακαι εισπράττουν το συναίσθημα της επιβράβευσης που είναι τόσο σημαντικό για τη πρόοδό τους. Ετσι ολοκληρώνουμε ευχάριστα και δημιουργικά τον ετήσιο κύκλο μαθημάτων μας.

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate