Μαθησιακή συμβουλευτική

Γράφτηκε από τον/την Ευτυχία Πώποτα on .

Οι μαθητές μας συμμετέχουν όλο τον χρόνο σε ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια που στόχο έχουν τη προσωπική τους μαθησιακή πρόοδο, την εκπαίδευσή τους σε θέματα μελέτης αλλά και την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Έρχονται σε επαφή με τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης μνήμης, άρα και την αποτελεσματικότερη οργάνωση του χρόνου τους. Μαθαίνουν σωστούς τρόπους να μελετούν ωστε να έχουν υψηλές επιδόσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης του λεξιλογίου, της γραμματικής ,των κειμένων και της έκθεσης ωστε η πορεία τους να είναι ανοδική. Με αυτό τον τρόπο αυτονομούνται και εξελλίσονται μαθησιακά.

       
English-language  Germany-language France-language Italy-Flag spain-language ecdl certificate